ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
17:40 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:00
  19:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  19:40
  19:50
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  20:20
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  20:24
  20:38
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:52
  22:16
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  22:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  23:46
  直江津
  火车站
  南口
  23:46
  23:49
 2. 2
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:00
  19:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  19:40
  19:50
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  20:20
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  20:29
  20:37
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:52
  22:16
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  22:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  23:46
  直江津
  火车站
  南口
  23:46
  23:49
 3. 3
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:00
  19:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  19:40
  19:50
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  20:20
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  20:32
  20:41
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:52
  22:16
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  22:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  23:46
  直江津
  火车站
  南口
  23:46
  23:49
 4. 4
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 38,110 IC JPY 38,102 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:00
  19:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  19:40
  19:50
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:58
  20:22
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  20:26
  20:33
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:52
  22:16
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  22:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  23:46
  直江津
  火车站
  南口
  23:46
  23:49
 5. 5
  17:40 - 10:14
  16h 34min JPY 332,630
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  17:40
  10:14
zoom bar parts