ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → โกกุรากุ กะหรื่

出发时间:
05:37 10/28, 2021
cancel
 1. 1
  07:30 - 10:51
  3h 21min JPY 38,220 IC JPY 38,210 2 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:10
  09:20
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:59
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  10:39
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  西口
  10:39
  10:51
 2. 2
  07:30 - 10:51
  3h 21min JPY 38,400 IC JPY 38,388 3 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:10
  09:20
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:59
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  10:39
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  东口
  10:39
  10:43
  镰仓站东口
  鎌倉駅東口
  公交车站
  1番のりば
  10:46
  10:50
  笹目(神奈川県)
  公交车站
  10:50
  10:51
 3. 3
  07:30 - 10:54
  3h 24min JPY 38,420 IC JPY 38,410 3 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:10
  09:20
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:59
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  10:39
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  10:48
  10:50
  由比滨
  由比ヶ浜
  火车站
  10:50
  10:54
 4. 4
  08:00 - 11:00
  3h 0min JPY 30,320 IC JPY 30,310 3 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:40
  09:50
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:52
  10:00
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  10:03
  10:18
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  10:23
  直达列车
  继续坐同一列车
  户冢
  戸塚
  火车站
  10:48
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  西口
  10:48
  11:00
 5. 5
  05:37 - 23:05
  17h 28min JPY 408,280
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  05:37
  23:05
zoom bar parts