ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
16:25 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  16:45 - 21:42
  4h 57min JPY 36,340 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:45
  18:40
  神户机场
  神戸空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:50
  19:08
  三宫(神户新交通线)
  三宮(ポートライナー)
  火车站
  19:08
  19:16
  三宫(神户市营)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:18
  19:21
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  19:36
  20:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  20:55
  21:28
  寺家
  火车站
  21:28
  21:42
 2. 2
  18:55 - 22:29
  3h 34min JPY 51,840 2 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:55
  21:00
  广岛机场
  広島空港
  机场
  21:05
  21:08
  广岛机场(巴士)
  広島空港(バス)
  公交车站
  21:40
  21:53
  白市站
  白市駅
  公交车站
  21:53
  22:00
  白市
  火车站
  timetable 时刻表
  22:03
  22:15
  寺家
  火车站
  22:15
  22:29
 3. 3
  20:20 - 06:57
  10h 37min JPY 33,440 3 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  20:20
  22:15
  神户机场
  神戸空港
  机场
  timetable 时刻表
  22:38
  22:55
  三宫(神户新交通线)
  三宮(ポートライナー)
  火车站
  22:55
  23:04
  神户三宫高架商店街前
  神戸三宮高架商店街前
  公交车站
  23:45
  06:00
  巴士站广岛站北口
  バスステーション広島駅北口
  公交车站
  06:00
  06:08
  广岛
  広島
  火车站
  新干线口
  timetable 时刻表
  06:09
  06:43
  寺家
  火车站
  06:43
  06:57
 4. 4
  16:25 - 17:14
  24h 49min JPY 589,720
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  16:25
  17:14
zoom bar parts