ชินโคเบะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
03:26 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  06:19 - 10:04
  3h 45min JPY 11,130 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  06:19
  06:46
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:21
  09:44
  富山
  火车站
  正面口
  09:44
  09:52
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  09:55
  10:01
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  10:01
  10:04
 2. 2
  06:19 - 10:25
  4h 6min JPY 9,450 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  06:19
  06:46
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  09:13
  09:19
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  09:20
  10:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  10:17
  10:25
 3. 3
  05:26 - 10:25
  4h 59min JPY 9,110 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  05:26
  05:28
  三宫(神户市营)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  火车站
  05:28
  05:37
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  06:17
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  09:13
  09:19
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  09:20
  10:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  10:17
  10:25
 4. 4
  05:26 - 10:25
  4h 59min JPY 9,110 4 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  05:26
  05:28
  三宫(神户市营)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  火车站
  05:28
  05:37
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  06:17
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:18
  06:51
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  09:13
  09:19
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  09:20
  10:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  10:17
  10:25
 5. 5
  03:26 - 08:05
  4h 39min JPY 171,950
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  03:26
  08:05
zoom bar parts