ชินอิมามิยะ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

出发时间:
04:47 10/28, 2021
cancel
 1. 1
  05:21 - 08:48
  3h 27min JPY 14,040 IC JPY 14,038 3 换乘
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  05:21
  05:38
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  05:46
  05:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  08:23
  东京
  東京
  火车站
  08:23
  08:36
  大手町
  大手町(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:38
  08:39
  竹桥
  竹橋
  火车站
  1b口
  08:39
  08:48
 2. 2
  05:17 - 08:48
  3h 31min JPY 14,320 IC JPY 14,318 2 换乘
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  火车站
  通天閣口(東口)
  05:17
  05:21
  动物园前
  動物園前
  火车站
  6号口
  timetable 时刻表
  05:24
  05:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  08:23
  东京
  東京
  火车站
  08:23
  08:36
  大手町
  大手町(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:38
  08:39
  竹桥
  竹橋
  火车站
  1b口
  08:39
  08:48
 3. 3
  05:15 - 08:48
  3h 33min JPY 14,450 IC JPY 14,448 3 换乘
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  05:15
  05:17
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  05:22
  05:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  08:23
  东京
  東京
  火车站
  08:23
  08:36
  大手町
  大手町(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:38
  08:39
  竹桥
  竹橋
  火车站
  1b口
  08:39
  08:48
 4. 4
  05:37 - 09:02
  3h 25min JPY 14,320 IC JPY 14,318 2 换乘
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  火车站
  通天閣口(東口)
  05:37
  05:41
  动物园前
  動物園前
  火车站
  6号口
  timetable 时刻表
  05:44
  06:03
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  08:39
  东京
  東京
  火车站
  08:39
  08:52
  大手町
  大手町(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:52
  08:53
  竹桥
  竹橋
  火车站
  1b口
  08:53
  09:02
 5. 5
  04:47 - 10:44
  5h 57min JPY 215,950
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  04:47
  10:44
zoom bar parts