นิอิกาตะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

出发时间:
01:58 09/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:50 - 12:48
  4h 58min JPY 35,900 3 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:50
  08:15
  新潟机场
  新潟空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:05
  10:11
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  11番のりば
  10:20
  10:50
  阿倍野桥
  あべの橋
  公交车站
  10:50
  10:59
  天王寺
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  11:32
  12:26
  海南
  火车站
  西出口
  12:26
  12:48
 2. 2
  07:50 - 12:48
  4h 58min JPY 35,730 4 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:50
  08:15
  新潟机场
  新潟空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:05
  10:11
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  11番のりば
  10:20
  10:50
  阿倍野桥
  あべの橋
  公交车站
  10:50
  10:59
  天王寺
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  11:32
  12:16
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:22
  12:32
  黑江
  黒江
  火车站
  12:32
  12:48
 3. 3
  06:09 - 12:48
  6h 39min JPY 22,500 3 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:09
  08:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  10:54
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  12:16
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:22
  12:32
  黑江
  黒江
  火车站
  12:32
  12:48
 4. 4
  07:50 - 13:18
  5h 28min JPY 35,080 5 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:50
  08:15
  新潟机场
  新潟空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:05
  10:11
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  11番のりば
  10:20
  10:50
  阿倍野桥
  あべの橋
  公交车站
  10:50
  10:58
  天王寺
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  11:10
  12:26
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:50
  13:03
  海南
  火车站
  西出口
  13:03
  13:06
  海南站前
  海南駅前
  公交车站
  2番のりば
  13:08
  13:13
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公交车站
  13:13
  13:18
 5. 5
  01:58 - 09:46
  7h 48min JPY 277,740
  cancel cancel
zoom bar parts