นิอิกาตะ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

出发时间:
23:27 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  23:33 - 11:15
  11h 42min JPY 24,010 2 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:14
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:15
  08:39
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:03
  10:51
  御坊
  火车站
  10:51
  11:15
 2. 2
  23:33 - 11:15
  11h 42min JPY 24,170 3 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:14
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:15
  08:39
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:03
  10:51
  御坊
  火车站
  10:51
  10:54
  御坊站
  御坊駅
  公交车站
  11:05
  11:09
  日高振兴局东口
  日高振興局東口
  公交车站
  11:09
  11:15
 3. 3
  23:33 - 11:21
  11h 48min JPY 24,220 4 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:14
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:15
  08:39
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:03
  10:37
  汤浅
  湯浅
  火车站
  timetable 时刻表
  10:40
  10:49
  纪伊由良
  紀伊由良
  火车站
  10:49
  10:52
  由良站
  由良駅
  公交车站
  11:06
  11:19
  振兴局西口
  振興局西口
  公交车站
  11:19
  11:21
 4. 4
  23:33 - 12:10
  12h 37min JPY 23,510 5 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:14
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:15
  08:39
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  09:04
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:09
  10:44
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  10:50
  11:51
  御坊
  火车站
  11:51
  11:54
  御坊站
  御坊駅
  公交车站
  12:05
  12:09
  日高振兴局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公交车站
  12:09
  12:10
 5. 5
  23:27 - 07:40
  8h 13min JPY 290,880
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  23:27
  07:40
zoom bar parts