นิอิกาตะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
20:06 10/27, 2021
cancel
 1. 1
  23:33 - 14:49
  15h 16min JPY 53,440 IC JPY 53,429 7 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:14
  06:20
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  06:46
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  06:46
  06:48
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:45
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  09:50
  09:53
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  10:00
  10:57
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  7番のりば
  10:57
  11:05
  熊本
  火车站
  白川口
  timetable 时刻表
  11:05
  11:18
  宇土
  火车站
  东口
  11:18
  11:20
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  11:33
  13:34
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  13:34
  13:37
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  14:00
  14:26
  鬼池港
  公交车站
  14:26
  14:49
 2. 2
  23:33 - 14:56
  15h 23min JPY 54,760 IC JPY 54,750 6 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:33
  06:47
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  07:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  07:33
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  07:33
  07:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:15
  10:10
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  10:15
  10:18
  長崎空港(バス)
  公交车站
  10:40
  11:27
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  12:10
  13:44
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  13:44
  13:47
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 3. 3
  23:33 - 15:51
  16h 18min JPY 53,130 IC JPY 53,120 6 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:14
  06:27
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  06:33
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  06:56
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  06:56
  06:58
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:45
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  09:50
  09:53
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  10:00
  10:49
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  27番おりば
  10:49
  10:52
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  5番のりば
  11:00
  13:38
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  15:46
  15:51
 4. 4
  23:33 - 15:51
  16h 18min JPY 53,130 IC JPY 53,120 6 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:33
  06:47
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  07:19
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  07:19
  07:21
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:45
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  09:50
  09:53
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  10:00
  10:49
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  27番おりば
  10:49
  10:52
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  5番のりば
  11:00
  13:38
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  15:46
  15:51
 5. 5
  20:06 - 12:32
  16h 26min JPY 466,450
  cancel cancel
zoom bar parts