ชินโยโกฮาม่า → โทกาว่าสถานีนากะ

出发时间:
13:06 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  13:09 - 15:59
  2h 50min JPY 5,200 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:09
  13:27
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:40
  15:29
  铫子
  銚子
  火车站
  15:29
  15:33
  铫子站
  銚子駅
  公交车站
  6番のりば
  15:41
  15:58
  外川车库
  外川車庫
  公交车站
  15:58
  15:59
 2. 2
  13:07 - 16:26
  3h 19min JPY 4,810 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:07
  13:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:40
  14:45
  成东
  成東
  火车站
  timetable 时刻表
  14:49
  15:42
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  16:03
  16:25
  外川
  火车站
  16:25
  16:26
 3. 3
  13:09 - 17:19
  4h 10min JPY 2,990 IC JPY 2,990 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:09
  直达列车
  继续坐同一列车
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  13:21
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  14:37
  千叶
  千葉
  火车站
  timetable 时刻表
  14:42
  16:25
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  16:56
  17:18
  外川
  火车站
  17:18
  17:19
 4. 4
  13:06 - 15:56
  2h 50min JPY 51,020
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  13:06
  15:56
zoom bar parts