อุเอโนะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
13:10 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  13:48 - 18:35
  4h 47min JPY 43,010 IC JPY 43,000 5 换乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:48
  14:00
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  14:04
  14:20
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  14:20
  14:22
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  14:55
  16:50
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:10
  17:16
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  17:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  18:11
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  18:11
  18:15
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  18:20
  18:31
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  18:31
  18:35
 2. 2
  13:44 - 18:35
  4h 51min JPY 42,840 IC JPY 42,830 5 换乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:44
  13:59
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:03
  直达列车
  继续坐同一列车
  羽田机场第3航站楼(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  火车站
  14:17
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  14:17
  14:19
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  14:55
  16:50
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:10
  17:16
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  17:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  18:11
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  18:11
  18:15
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  18:20
  18:31
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  18:31
  18:35
 3. 3
  13:44 - 18:45
  5h 1min JPY 42,900 IC JPY 42,890 4 换乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:44
  13:59
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:03
  直达列车
  继续坐同一列车
  羽田机场第3航站楼(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  火车站
  14:17
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  14:17
  14:19
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  14:55
  16:50
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  16:55
  17:01
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  17:09
  直达列车
  继续坐同一列车
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  17:34
  吴服町(三井大楼)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公交车站
  17:34
  17:41
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公交车站
  17:54
  18:41
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  18:41
  18:45
 4. 4
  13:35 - 18:45
  5h 10min JPY 42,800 IC JPY 42,790 4 换乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:35
  13:55
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:03
  直达列车
  继续坐同一列车
  羽田机场第3航站楼(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  火车站
  14:17
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  14:17
  14:19
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  14:55
  16:50
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:10
  17:19
  中洲川端
  火车站
  3号口
  17:19
  17:26
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  17:52
  18:41
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  18:41
  18:45
 5. 5
  13:10 - 01:41
  12h 31min JPY 391,380
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  13:10
  01:41
zoom bar parts