มัตสึโมโตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
23:49 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  06:30 - 08:08
  1h 38min JPY 3,780 IC JPY 3,780 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  07:39
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  07:43
  07:48
  酒折
  火车站
  07:48
  07:50
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  07:51
  07:53
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  07:53
  08:08
 2. 2
  05:47 - 08:08
  2h 21min JPY 2,200 IC JPY 2,200 1 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:47
  直达列车
  继续坐同一列车
  盐尻
  塩尻
  火车站
  07:48
  酒折
  火车站
  07:48
  07:50
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  07:51
  07:53
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  07:53
  08:08
 3. 3
  06:30 - 08:15
  1h 45min JPY 3,780 IC JPY 3,780 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  07:39
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  07:43
  07:48
  酒折
  火车站
  07:48
  07:50
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  07:58
  08:00
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  08:00
  08:15
 4. 4
  05:47 - 08:15
  2h 28min JPY 2,200 IC JPY 2,200 1 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:47
  直达列车
  继续坐同一列车
  盐尻
  塩尻
  火车站
  07:48
  酒折
  火车站
  07:48
  07:50
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  07:58
  08:00
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  08:00
  08:15
 5. 5
  23:49 - 01:11
  1h 22min JPY 52,670
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  23:49
  01:11
zoom bar parts