มัตสึโมโตะ → เกาะอาวาจิชิมะ

出发时间:
13:10 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  13:55 - 19:48
  5h 53min JPY 11,780 3 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:55
  16:06
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  16:23
  17:12
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:31
  18:27
  舞子
  火车站
  北口
  18:27
  18:35
  高速舞子
  公交车站
  18:45
  19:24
  江井
  公交车站
  19:24
  19:48
 2. 2
  13:55 - 19:48
  5h 53min JPY 13,200 3 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:55
  16:06
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  17:03
  18:20
  西明石
  火车站
  timetable 时刻表
  18:25
  18:32
  舞子
  火车站
  北口
  18:32
  18:40
  高速舞子
  公交车站
  18:45
  19:24
  江井
  公交车站
  19:24
  19:48
 3. 3
  13:55 - 19:48
  5h 53min JPY 11,780 4 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:55
  16:06
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  16:19
  17:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:38
  18:07
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:12
  18:36
  舞子
  火车站
  北口
  18:36
  18:44
  高速舞子
  公交车站
  18:45
  19:24
  江井
  公交车站
  19:24
  19:48
 4. 4
  15:00 - 20:33
  5h 33min JPY 13,200 4 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:00
  17:19
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  17:32
  18:35
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  18:46
  18:55
  西明石
  火车站
  timetable 时刻表
  19:00
  19:08
  舞子
  火车站
  北口
  19:08
  19:16
  高速舞子
  公交车站
  19:30
  20:09
  江井
  公交车站
  20:09
  20:33
 5. 5
  13:10 - 18:42
  5h 32min JPY 163,210
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  13:10
  18:42
zoom bar parts