โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

出发时间:
16:57 10/19, 2021
cancel
 1. 1
  20:14 - 12:41
  16h 27min JPY 73,810 5 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:14
  20:30
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  20:38
  20:43
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:20
  22:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:30
  带广机场
  帯広空港
  机场
  09:35
  09:38
  Tokachi带广机场
  とかち帯広空港
  公交车站
  09:50
  10:28
  帯広駅バスターミナル
  公交车站
  10:28
  10:32
  帯広駅バスターミナル
  公交车站
  4番のりば
  11:00
  12:40
  然别湖(然别湖畔温泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公交车站
  12:40
  12:41
 2. 2
  19:10 - 12:41
  17h 31min JPY 88,450 5 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:10
  20:22
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  20:28
  20:33
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:05
  22:45
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:30
  带广机场
  帯広空港
  机场
  09:35
  09:38
  Tokachi带广机场
  とかち帯広空港
  公交车站
  09:50
  10:28
  帯広駅バスターミナル
  公交车站
  10:28
  10:32
  帯広駅バスターミナル
  公交车站
  4番のりば
  11:00
  12:40
  然别湖(然别湖畔温泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公交车站
  12:40
  12:41
 3. 3
  18:11 - 12:41
  18h 30min JPY 82,990 4 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  小仓城口
  18:11
  18:15
  小仓站巴士中心
  小倉駅バスセンター
  公交车站
  8番のりば
  18:15
  18:55
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  18:55
  18:57
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:35
  21:15
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:30
  带广机场
  帯広空港
  机场
  09:35
  09:38
  Tokachi带广机场
  とかち帯広空港
  公交车站
  09:50
  10:28
  帯広駅バスターミナル
  公交车站
  10:28
  10:32
  帯広駅バスターミナル
  公交车站
  4番のりば
  11:00
  12:40
  然别湖(然别湖畔温泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公交车站
  12:40
  12:41
 4. 4
  22:28 - 15:21
  16h 53min JPY 59,670 5 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  22:28
  22:35
  小仓站新干线口
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  22:35
  05:50
  神户三宫高架商店街前
  神戸三宮高架商店街前
  公交车站
  05:50
  06:02
  三宫(神户新交通线)
  三宮(ポートライナー)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:05
  07:24
  神户机场
  神戸空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:30
  10:20
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:42
  10:45
  南千岁
  南千歳
  火车站
  timetable 时刻表
  11:05
  13:12
  带广
  帯広
  火车站
  北口
  13:12
  13:17
  帯広駅バスターミナル
  公交车站
  4番のりば
  13:40
  15:20
  然别湖(然别湖畔温泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公交车站
  15:20
  15:21
 5. 5
  16:57 - 23:12
  30h 15min JPY 570,760
  cancel cancel
zoom bar parts