อิซูโมะชิ → ซึทาญ่า

出发时间:
10:22 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  10:27 - 17:26
  6h 59min JPY 32,740 4 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  10:27
  10:30
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  10:30
  11:00
  出云机场(巴士)
  出雲空港(バス)
  公交车站
  11:00
  11:03
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  12:40
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  12:45
  12:51
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  8番のりば
  13:05
  13:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  13:30
  13:45
  新大阪
  火车站
  中央口
  timetable 时刻表
  13:45
  14:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:48
  17:13
  高山
  火车站
  东口
  17:13
  17:26
 2. 2
  10:27 - 17:30
  7h 3min JPY 31,770 4 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  10:27
  10:30
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  10:30
  11:00
  出云机场(巴士)
  出雲空港(バス)
  公交车站
  11:00
  11:03
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  12:40
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  12:45
  12:51
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  8番のりば
  13:05
  13:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  13:30
  13:45
  新大阪
  火车站
  中央口
  timetable 时刻表
  13:45
  14:34
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  14:34
  14:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  14:45
  17:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  17:20
  17:30
 3. 3
  10:31 - 18:58
  8h 27min JPY 18,580 2 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  10:31
  13:38
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:58
  15:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  16:03
  18:45
  高山
  火车站
  东口
  18:45
  18:58
 4. 4
  10:31 - 19:17
  8h 46min JPY 18,380 3 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  10:31
  13:38
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  14:23
  15:58
  名古屋
  火车站
  广小路口
  15:58
  16:10
  名铁巴士中心
  名鉄バスセンター
  公交车站
  23番のりば
  16:20
  17:19
  高速公路各务原
  高速各務原
  公交车站
  17:24
  19:04
  高山市役所
  公交车站
  19:04
  19:17
 5. 5
  10:22 - 17:43
  7h 21min JPY 220,960
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  10:22
  17:43
zoom bar parts