อากิฮาบาระ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
03:58 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  06:15 - 09:04
  2h 49min JPY 9,040 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  06:19
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  06:34
  08:30
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  09:01
  直江津
  火车站
  南口
  09:01
  09:04
 2. 2
  06:10 - 09:04
  2h 54min JPY 9,250 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  06:10
  06:14
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:28
  08:30
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  09:01
  直江津
  火车站
  南口
  09:01
  09:04
 3. 3
  06:13 - 09:19
  3h 6min JPY 9,490 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  06:13
  06:18
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:28
  08:30
  上越妙高
  火车站
  东口
  08:30
  08:33
  上越妙高站前(东口)
  上越妙高駅前〔東口〕
  公交车站
  08:45
  09:19
  直江津站前
  直江津駅前
  公交车站
  09:19
  09:19
 4. 4
  05:06 - 10:17
  5h 11min JPY 5,160 4 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:06
  05:09
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  05:13
  06:55
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  timetable 时刻表
  08:28
  09:23
  六日町
  火车站
  timetable 时刻表
  09:30
  10:14
  直江津
  火车站
  南口
  10:14
  10:17
 5. 5
  03:58 - 08:03
  4h 5min JPY 122,550
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  03:58
  08:03
zoom bar parts