อากิฮาบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出发时间:
04:26 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  06:26 - 08:50
  2h 24min JPY 5,910 IC JPY 5,909 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  06:26
  06:29
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  07:53
  上毛高原
  火车站
  东口
  07:53
  07:55
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公交车站
  1番のりば
  08:04
  08:20
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  08:20
  08:50
 2. 2
  05:06 - 08:56
  3h 50min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:06
  05:09
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  05:13
  06:55
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  08:17
  08:56
 3. 3
  04:50 - 08:56
  4h 6min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  04:50
  04:54
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  05:13
  06:55
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  08:17
  08:56
 4. 4
  04:49 - 08:56
  4h 7min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  04:49
  05:34
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:39
  06:55
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  08:17
  08:56
 5. 5
  04:26 - 06:44
  2h 18min JPY 79,640
  cancel cancel
zoom bar parts