อากิตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
22:32 07/01, 2022
cancel
 1. 1
  05:56 - 12:21
  6h 25min JPY 35,140 IC JPY 35,132 4 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  西口
  05:56
  06:00
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  1番のりば
  06:00
  06:40
  秋田机场(巴士)
  秋田空港(バス)
  公交车站
  06:40
  06:43
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  08:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  08:40
  08:50
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:16
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:23
  09:42
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  10:04
  11:39
  石和温泉
  火车站
  南口
  11:39
  12:21
 2. 2
  06:09 - 13:08
  6h 59min JPY 19,010 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:09
  09:47
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:56
  10:31
  国分寺
  火车站
  timetable 时刻表
  10:34
  11:00
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:01
  12:37
  酒折
  火车站
  12:37
  13:08
 3. 3
  06:09 - 13:28
  7h 19min JPY 20,300 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:09
  09:25
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:39
  10:22
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  10:30
  11:59
  石和温泉
  火车站
  南口
  11:59
  12:01
  石和温泉站
  石和温泉駅
  公交车站
  13:01
  13:13
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  13:13
  13:28
 4. 4
  06:09 - 13:28
  7h 19min JPY 13,380 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:09
  09:25
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:34
  10:04
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  10:04
  10:09
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  10:15
  12:00
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  12:08
  13:13
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  13:13
  13:28
 5. 5
  22:32 - 06:37
  8h 5min JPY 342,100
  cancel cancel
  อากิตะ
  22:32
  06:37
zoom bar parts