อากิตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
10:55 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  11:11 - 17:08
  5h 57min JPY 34,100 IC JPY 32,450 2 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  西口
  11:11
  11:15
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  1番のりば
  11:15
  11:55
  秋田机场(巴士)
  秋田空港(バス)
  公交车站
  11:55
  11:58
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:30
  13:40
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  13:45
  13:55
  羽田机场第1航站楼(机场巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  13番のりば
  13:55
  16:43
  山梨学院大学
  公交车站
  16:43
  17:08
 2. 2
  11:07 - 17:38
  6h 31min JPY 20,610 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  15:04
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  15:15
  16:50
  盐山
  塩山
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  17:11
  酒折
  火车站
  17:11
  17:13
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  17:21
  17:23
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  17:23
  17:38
 3. 3
  11:07 - 17:47
  6h 40min JPY 19,480 2 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  14:39
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:49
  15:26
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  15:26
  15:31
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  15:35
  17:22
  山梨学院大学
  公交车站
  17:22
  17:47
 4. 4
  11:07 - 17:50
  6h 43min JPY 19,630 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  14:39
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:49
  15:26
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  15:26
  15:31
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  15:35
  17:22
  山梨学院大学
  公交车站
  17:22
  17:26
  山梨学院大学
  公交车站
  17:34
  17:35
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  17:35
  17:50
 5. 5
  10:55 - 19:05
  8h 10min JPY 287,000
  cancel cancel
  อากิตะ
  10:55
  19:05
zoom bar parts