อากิตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
19:26 08/18, 2022
cancel
 1. 1
  20:14 - 08:08
  11h 54min JPY 22,390 IC JPY 22,390 6 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  20:14
  23:01
  仙台
  火车站
  东口
  23:01
  23:04
  仙台駅東口〔さくらバスターミナル〕
  公交车站
  23:10
  04:30
  大宫站西口
  大宮駅西口
  公交车站
  高速バス3番のりば
  04:30
  04:43
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  04:51
  05:02
  武藏浦和
  武蔵浦和
  火车站
  timetable 时刻表
  05:12
  05:38
  西国分寺
  火车站
  timetable 时刻表
  05:46
  06:11
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  07:39
  酒折
  火车站
  07:39
  07:41
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  07:51
  07:53
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  07:53
  08:08
 2. 2
  21:54 - 09:18
  11h 24min JPY 14,230 IC JPY 14,230 4 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  东口
  21:54
  22:00
  秋田站东口
  秋田駅東口
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  06:27
  东京站
  東京駅〔日本橋口〕
  公交车站
  06:27
  06:38
  东京
  東京
  火车站
  日本桥口
  timetable 时刻表
  06:38
  06:52
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  07:00
  08:27
  甲府
  火车站
  北口
  08:27
  08:30
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公交车站
  3番のりば
  08:33
  08:38
  常盘通
  常盤通り
  公交车站
  08:52
  09:03
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  09:03
  09:18
 3. 3
  21:54 - 09:28
  11h 34min JPY 12,300 IC JPY 12,298 2 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  东口
  21:54
  22:00
  秋田站东口
  秋田駅東口
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  06:27
  东京站
  東京駅〔日本橋口〕
  公交车站
  06:27
  06:38
  东京
  東京
  火车站
  日本桥口
  timetable 时刻表
  06:38
  06:52
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  06:52
  06:57
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  09:03
  山梨学院大学
  公交车站
  09:03
  09:28
 4. 4
  21:54 - 09:29
  11h 35min JPY 12,450 IC JPY 12,448 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  东口
  21:54
  22:00
  秋田站东口
  秋田駅東口
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  06:27
  东京站
  東京駅〔日本橋口〕
  公交车站
  06:27
  06:38
  东京
  東京
  火车站
  日本桥口
  timetable 时刻表
  06:38
  06:52
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  06:52
  06:57
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  08:55
  石和
  公交车站
  08:55
  08:57
  石和温泉站入口
  石和温泉駅入口
  公交车站
  09:02
  09:14
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  09:14
  09:29
 5. 5
  19:26 - 03:32
  8h 6min JPY 287,000
  cancel cancel
zoom bar parts