ซัปโปโร → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
01:56 01/25, 2021
cancel
 1. 1
  06:16 - 12:42
  6h 26min JPY 73,250 4 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  06:16
  06:55
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:50
  11:10
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:30
  11:39
  中洲川端
  火车站
  3号口
  11:39
  11:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:38
  12:42
 2. 2
  06:02 - 12:42
  6h 40min JPY 73,250 4 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  06:02
  直达列车
  继续坐同一列车
  南千岁
  南千歳
  火车站
  06:51
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:50
  11:10
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:30
  11:39
  中洲川端
  火车站
  3号口
  11:39
  11:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:38
  12:42
 3. 3
  06:16 - 13:12
  6h 56min JPY 72,250 4 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  06:16
  06:55
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  10:25
  11:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:07
  12:15
  中洲川端
  火车站
  3号口
  12:15
  12:22
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  12:22
  13:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  13:08
  13:12
 4. 4
  06:16 - 13:12
  6h 56min JPY 73,350 4 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  06:16
  06:55
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:50
  11:10
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  11:15
  11:21
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  11:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  12:03
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公交车站
  12:03
  12:06
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公交车站
  12:24
  13:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  13:08
  13:12
 5. 5
  01:56 - 07:15
  29h 19min JPY 724,810
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  01:56
  07:15
zoom bar parts