ซัปโปโร → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
09:15 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  09:47 - 17:15
  7h 28min JPY 65,460 4 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  09:47
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  10:25
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:45
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  13:40
  15:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:00
  16:09
  中洲川端
  火车站
  3号口
  16:09
  16:16
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  16:22
  17:11
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  17:11
  17:15
 2. 2
  12:36 - 18:15
  5h 39min JPY 59,650 3 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  12:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  13:14
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:55
  16:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:04
  17:13
  中洲川端
  火车站
  3号口
  17:13
  17:20
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  17:22
  18:11
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  18:11
  18:15
 3. 3
  12:36 - 18:35
  5h 59min JPY 59,690 4 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  12:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  13:14
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:55
  16:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:10
  17:16
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  17:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  18:11
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  18:11
  18:15
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  18:20
  18:31
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  18:31
  18:35
 4. 4
  12:36 - 18:45
  6h 9min JPY 59,750 3 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  12:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  13:14
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:55
  16:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  16:45
  16:51
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  17:09
  直达列车
  继续坐同一列车
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  17:34
  吴服町(三井大楼)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公交车站
  17:34
  17:41
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公交车站
  17:54
  18:41
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  18:41
  18:45
 5. 5
  09:15 - 14:15
  29h 0min JPY 622,110
  cancel cancel
zoom bar parts