โคจิ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出发时间:
07:17 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  08:26 - 19:55
  11h 29min JPY 72,260 IC JPY 72,260 5 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  08:26
  08:30
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  08:30
  08:55
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  08:55
  08:58
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  10:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  13:25
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:42
  14:20
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:20
  14:26
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 2. 2
  08:26 - 19:55
  11h 29min JPY 72,810 6 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  08:26
  08:30
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  08:30
  08:55
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  08:55
  08:58
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  10:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  13:25
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:42
  13:45
  南千岁
  南千歳
  火车站
  timetable 时刻表
  14:06
  14:38
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:38
  14:44
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:20
  19:28
  纹别高校
  紋別高校
  公交车站
  19:28
  19:55
 3. 3
  07:36 - 19:55
  12h 19min JPY 72,260 IC JPY 72,260 5 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  07:36
  07:40
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  07:40
  08:25
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  08:25
  08:28
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  10:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  13:25
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:42
  14:20
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:20
  14:26
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 4. 4
  07:36 - 19:55
  12h 19min JPY 72,340 IC JPY 72,340 6 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  07:36
  07:40
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  07:40
  08:25
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  08:25
  08:28
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  10:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  13:25
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:42
  14:20
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:20
  14:26
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:20
  19:24
  南丘3丁目(北海道)
  南が丘3丁目(北海道)
  公交车站
  19:39
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 5. 5
  07:17 - 12:48
  29h 31min JPY 606,340
  cancel cancel
zoom bar parts