โคจิ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出发时间:
05:09 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  07:26 - 18:40
  11h 14min JPY 77,400 IC JPY 77,400 6 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  07:26
  07:30
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  07:30
  07:55
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  07:55
  07:58
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:40
  09:25
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:50
  11:40
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:54
  12:33
  札幌
  火车站
  东大街南口
  12:33
  12:39
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  12:40
  14:45
  旭川站前
  旭川駅前
  公交车站
  14:45
  14:49
  旭川站前
  旭川駅前
  公交车站
  15:05
  18:05
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  18:20
  18:27
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  18:27
  18:40
 2. 2
  06:41 - 18:40
  11h 59min JPY 77,400 IC JPY 77,400 6 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  06:41
  06:45
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  06:45
  07:19
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  07:19
  07:22
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:40
  09:25
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:50
  11:40
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:54
  12:33
  札幌
  火车站
  东大街南口
  12:33
  12:39
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  12:40
  14:45
  旭川站前
  旭川駅前
  公交车站
  14:45
  14:49
  旭川站前
  旭川駅前
  公交车站
  15:05
  18:05
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  18:20
  18:27
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  18:27
  18:40
 3. 3
  08:41 - 19:55
  11h 14min JPY 84,960 IC JPY 84,960 5 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  08:41
  08:45
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  08:45
  09:10
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  09:10
  09:13
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:45
  11:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:30
  13:05
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:30
  14:09
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:09
  14:15
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 4. 4
  07:26 - 19:55
  12h 29min JPY 76,960 IC JPY 76,960 5 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  07:26
  07:30
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  07:30
  07:55
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  07:55
  07:58
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:40
  09:25
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:30
  13:10
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:30
  14:09
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:09
  14:15
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 5. 5
  05:09 - 10:39
  29h 30min JPY 600,910
  cancel cancel
zoom bar parts