โคจิ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

出发时间:
11:00 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  13:11 - 05:17
  16h 6min JPY 74,950 4 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  13:11
  13:15
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  13:15
  13:40
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  13:40
  13:43
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:25
  15:10
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  15:50
  17:35
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:54
  17:57
  南千岁
  南千歳
  火车站
  timetable 时刻表
  18:07
  19:42
  新得
  火车站
  19:42
  05:17
 2. 2
  12:26 - 05:17
  16h 51min JPY 77,250 4 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  12:26
  12:30
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  12:30
  12:55
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  12:55
  12:58
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:35
  14:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  15:50
  17:20
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:42
  17:46
  南千岁
  南千歳
  火车站
  timetable 时刻表
  18:07
  19:42
  新得
  火车站
  19:42
  05:17
 3. 3
  13:56 - 06:18
  16h 22min JPY 61,620 4 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  13:56
  14:00
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  14:00
  14:25
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  14:25
  14:28
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:00
  16:25
  成田国际机场
  成田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  16:45
  18:30
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:54
  18:57
  南千岁
  南千歳
  火车站
  timetable 时刻表
  19:14
  20:43
  新得
  火车站
  20:43
  06:18
 4. 4
  12:26 - 06:18
  17h 52min JPY 57,950 4 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  12:26
  12:30
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  12:30
  12:55
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  12:55
  12:58
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:35
  14:20
  神户机场
  神戸空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:55
  17:45
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:06
  18:09
  南千岁
  南千歳
  火车站
  timetable 时刻表
  19:14
  20:43
  新得
  火车站
  20:43
  06:18
 5. 5
  11:00 - 14:48
  27h 48min JPY 563,200
  cancel cancel
zoom bar parts