โคฟุ → Saratoku Ryokan

出发时间:
10:47 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  11:32 - 19:11
  7h 39min JPY 17,480 5 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:32
  12:32
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  12:50
  13:29
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:48
  16:00
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:11
  16:34
  天王寺
  火车站
  16:34
  16:40
  大阪阿部野桥
  大阪阿部野橋
  火车站
  timetable 时刻表
  16:40
  17:41
  下市口
  火车站
  17:41
  17:46
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  17:50
  19:08
  洞川温泉
  公交车站
  19:08
  19:11
 2. 2
  11:29 - 19:11
  7h 42min JPY 13,620 5 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:29
  12:26
  盐尻
  塩尻
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  15:01
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  15:10
  16:00
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:11
  16:34
  天王寺
  火车站
  16:34
  16:40
  大阪阿部野桥
  大阪阿部野橋
  火车站
  timetable 时刻表
  16:40
  17:41
  下市口
  火车站
  17:41
  17:46
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  17:50
  19:08
  洞川温泉
  公交车站
  19:08
  19:11
 3. 3
  11:11 - 19:11
  8h 0min JPY 16,900 5 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:11
  12:04
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  13:12
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:18
  15:15
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  16:36
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  16:58
  17:31
  下市口
  火车站
  17:31
  17:36
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  17:50
  19:08
  洞川温泉
  公交车站
  19:08
  19:11
 4. 4
  11:11 - 19:11
  8h 0min JPY 16,900 6 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:11
  12:04
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  13:12
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:18
  15:15
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  15:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  16:18
  平端
  火车站
  timetable 时刻表
  16:22
  16:48
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  16:58
  17:31
  下市口
  火车站
  17:31
  17:36
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  17:50
  19:08
  洞川温泉
  公交车站
  19:08
  19:11
 5. 5
  10:47 - 17:10
  6h 23min JPY 161,170
  cancel cancel
  โคฟุ
  10:47
  17:10
zoom bar parts