ฮิโระชิมะ → อิชิดันทามะคอนเนียคุ

出发时间:
16:46 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  17:06 - 01:23
  8h 17min JPY 21,880 2 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  17:06
  21:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  21:08
  22:05
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  22:26
  22:50
  涩川
  渋川
  火车站
  22:50
  01:23
 2. 2
  17:06 - 02:03
  8h 57min JPY 19,370 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  17:06
  20:52
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:00
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  21:40
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:49
  23:02
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  23:30
  涩川
  渋川
  火车站
  23:30
  02:03
 3. 3
  17:06 - 02:03
  8h 57min JPY 19,370 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  17:06
  21:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  21:09
  21:24
  赤羽
  火车站
  timetable 时刻表
  21:33
  23:02
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  23:30
  涩川
  渋川
  火车站
  23:30
  02:03
 4. 4
  16:55 - 02:03
  9h 8min JPY 38,580 IC JPY 38,572 4 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  新干线口
  16:55
  17:00
  广岛站新干线口
  広島駅新幹線口
  公交车站
  5番のりば
  17:00
  17:50
  广岛机场
  広島空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:40
  20:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  20:10
  20:20
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:21
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  20:36
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  22:50
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  23:30
  涩川
  渋川
  火车站
  23:30
  02:03
 5. 5
  16:46 - 03:00
  10h 14min JPY 238,580
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  16:46
  03:00
zoom bar parts