ฮิโระชิมะ → อิชิดันทามะคอนเนียคุ

出发时间:
03:44 07/28, 2021
cancel
  1. 1
    06:00 - 12:04
    6h 4min JPY 22,980 IC JPY 22,976 3 换乘
    cancel cancel
    ฮิโระชิมะ
    広島
    火车站
    timetable 时刻表
    06:00
    09:57
    东京
    東京
    火车站
    timetable 时刻表
    10:16
    11:04
    高崎
    火车站
    timetable 时刻表
    11:19
    11:36
    涩川
    渋川
    火车站
    11:36
    11:40
    涩川站
    渋川駅前
    公交车站
    3番のりば
    11:42
    11:59
    伊香保温泉(关越交通)
    伊香保温泉〔関越交通〕
    公交车站
    11:59
    12:04
  2. 2
    06:00 - 13:00
    7h 0min JPY 19,950 IC JPY 19,946 4 换乘
    cancel cancel
    ฮิโระชิมะ
    広島
    火车站
    timetable 时刻表
    06:00
    09:49
    品川
    火车站
    timetable 时刻表
    10:00
    直达列车
    继续坐同一列车
    东京
    東京
    火车站
    10:50
    上尾
    火车站
    timetable 时刻表
    10:53
    11:58
    高崎
    火车站
    timetable 时刻表
    12:02
    12:27
    涩川
    渋川
    火车站
    12:27
    12:31
    涩川站
    渋川駅前
    公交车站
    3番のりば
    12:35
    12:55
    伊香保温泉(关越交通)
    伊香保温泉〔関越交通〕
    公交车站
    12:55
    13:00
  3. 3
    06:00 - 13:05
    7h 5min JPY 19,950 IC JPY 19,946 4 换乘
    cancel cancel
    ฮิโระชิมะ
    広島
    火车站
    timetable 时刻表
    06:00
    09:49
    品川
    火车站
    timetable 时刻表
    10:00
    直达列车
    继续坐同一列车
    东京
    東京
    火车站
    10:50
    上尾
    火车站
    timetable 时刻表
    10:53
    11:58
    高崎
    火车站
    timetable 时刻表
    12:02
    12:27
    涩川
    渋川
    火车站
    12:27
    12:31
    涩川站
    渋川駅前
    公交车站
    3番のりば
    12:35
    13:01
    石段街口
    公交车站
    13:01
    13:05
  4. 4
    06:00 - 13:05
    7h 5min JPY 19,950 IC JPY 19,946 4 换乘
    cancel cancel
    ฮิโระชิมะ
    広島
    火车站
    timetable 时刻表
    06:00
    09:57
    东京
    東京
    火车站
    timetable 时刻表
    10:09
    10:25
    赤羽
    火车站
    timetable 时刻表
    10:29
    直达列车
    继续坐同一列车
    大宫(埼玉县)
    大宮(埼玉県)
    火车站
    11:58
    高崎
    火车站
    timetable 时刻表
    12:02
    12:27
    涩川
    渋川
    火车站
    12:27
    12:31
    涩川站
    渋川駅前
    公交车站
    3番のりば
    12:35
    13:01
    石段街口
    公交车站
    13:01
    13:05
  5. 5
    03:44 - 14:15
    10h 31min JPY 272,000
    cancel cancel
    ฮิโระชิมะ
    広島
    03:44
    14:15
zoom bar parts