คารุอิซาวะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

出发时间:
18:10 10/23, 2021
cancel
 1. 1
  19:40 - 07:14
  11h 34min JPY 13,970 3 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  19:40
  20:26
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:41
  23:53
  秋田
  火车站
  timetable 时刻表
  05:23
  06:25
  东能代
  東能代
  火车站
  timetable 时刻表
  06:27
  06:32
  能代
  火车站
  06:32
  07:14
 2. 2
  21:06 - 09:48
  12h 42min JPY 16,660 3 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  21:06
  22:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  22:12
  22:20
  东京站
  東京駅〔八重洲南口〕
  公交车站
  22:30
  07:10
  秋田站东口
  秋田駅東口
  公交车站
  07:10
  07:19
  秋田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  07:27
  08:26
  东能代
  東能代
  火车站
  08:26
  08:29
  东能代站前
  東能代駅前
  公交车站
  09:02
  09:17
  柳町新道
  公交车站
  09:17
  09:48
 3. 3
  19:40 - 10:33
  14h 53min JPY 15,470 4 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  19:40
  20:52
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  20:52
  21:07
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  22:20
  08:05
  秋田站东口
  秋田駅東口
  公交车站
  08:05
  08:14
  秋田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  08:20
  09:24
  能代
  火车站
  09:24
  09:27
  能代站前
  能代駅前
  公交车站
  09:34
  09:38
  能代站
  能代ステーション
  公交车站
  10:00
  10:05
  下浜(秋田県)
  公交车站
  10:05
  10:33
 4. 4
  06:43 - 13:26
  6h 43min JPY 14,310 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  07:35
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:57
  11:25
  秋田
  火车站
  西口
  11:25
  11:30
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  11:42
  12:56
  柳町新道
  公交车站
  12:56
  13:26
 5. 5
  18:10 - 02:31
  8h 21min JPY 251,530
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  18:10
  02:31
zoom bar parts