คารุอิซาวะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出发时间:
04:58 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:14 - 08:50
  1h 36min JPY 4,900 IC JPY 4,899 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  07:14
  07:33
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:37
  07:53
  上毛高原
  火车站
  东口
  07:53
  07:55
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公交车站
  1番のりば
  08:04
  08:20
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  08:20
  08:50
 2. 2
  06:42 - 08:56
  2h 14min JPY 3,850 1 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  07:01
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  08:17
  08:56
 3. 3
  06:42 - 09:03
  2h 21min JPY 3,950 IC JPY 3,950 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  07:01
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  08:17
  08:19
  水上站
  水上駅
  公交车站
  08:29
  08:30
  水上支所前
  公交车站
  08:30
  09:03
 4. 4
  06:34 - 09:03
  2h 29min JPY 3,950 IC JPY 3,950 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:34
  06:49
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  08:17
  08:19
  水上站
  水上駅
  公交车站
  08:29
  08:30
  水上支所前
  公交车站
  08:30
  09:03
 5. 5
  04:58 - 06:38
  1h 40min JPY 65,810
  cancel cancel
zoom bar parts