คานาซาวะ → ชินยามากุจิ

出发时间:
06:13 05/06, 2021
cancel
 1. 1
  07:15 - 12:03
  4h 48min JPY 16,500 1 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  07:15
  09:58
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:06
  12:03
 2. 2
  06:48 - 12:16
  5h 28min JPY 17,830 2 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:48
  08:44
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  08:48
  09:43
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  10:07
  12:16
 3. 3
  07:48 - 12:54
  5h 6min JPY 16,730 2 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  07:48
  09:44
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  10:16
  10:34
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  10:46
  12:54
 4. 4
  08:15 - 13:26
  5h 11min JPY 16,500 1 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  08:15
  11:02
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:18
  13:26
 5. 5
  06:13 - 14:40
  8h 27min JPY 282,250
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  06:13
  14:40
zoom bar parts