เกียวโต → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
19:56 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  23:12 - 05:57
  6h 45min JPY 6,100 无换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  八条东口
  23:12
  23:16
  京都站八条口
  京都駅八条口
  公交车站
  23:16
  05:49
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  05:49
  05:57
 2. 2
  21:21 - 06:28
  9h 7min JPY 7,940 2 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  21:21
  23:29
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  05:15
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  06:11
  富山
  火车站
  正面口
  06:11
  06:19
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  3のりば
  06:20
  06:24
  丸の内(富山県)(バス)
  公交车站
  06:24
  06:28
 3. 3
  23:35 - 06:38
  7h 3min JPY 12,400 2 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  西口
  23:35
  23:40
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公交车站
  23:40
  05:46
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  05:46
  05:57
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  06:00
  06:18
  富山
  火车站
  正面口
  06:18
  06:26
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  3のりば
  06:30
  06:34
  丸の内(富山県)(バス)
  公交车站
  06:34
  06:38
 4. 4
  23:35 - 07:09
  7h 34min JPY 9,940 1 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  西口
  23:35
  23:40
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公交车站
  23:40
  06:56
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  06:56
  07:00
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  07:00
  07:06
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  07:06
  07:09
 5. 5
  19:56 - 23:51
  3h 55min JPY 110,910
  cancel cancel
  เกียวโต
  19:56
  23:51
zoom bar parts