เกียวโต → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
06:20 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  06:59 - 10:03
  3h 4min JPY 8,460 2 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:22
  09:45
  富山
  火车站
  正面口
  09:45
  09:53
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  8のりば
  09:55
  09:59
  越前町(富山县)
  越前町(富山県)
  公交车站
  09:59
  10:03
 2. 2
  06:59 - 10:25
  3h 26min JPY 7,590 1 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  09:13
  09:19
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  09:20
  10:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  10:17
  10:25
 3. 3
  06:59 - 10:44
  3h 45min JPY 7,970 2 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  10:26
  富山
  火车站
  正面口
  10:26
  10:34
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  10:35
  10:41
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  10:41
  10:44
 4. 4
  06:59 - 10:46
  3h 47min JPY 7,940 IC JPY 7,910 2 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  10:26
  富山
  火车站
  北口
  10:26
  10:32
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  10:34
  10:40
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  10:40
  10:46
 5. 5
  06:20 - 10:17
  3h 57min JPY 110,910
  cancel cancel
zoom bar parts