มิยะจิมะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
10:45 09/29, 2021
cancel
 1. 1
  14:40 - 07:08
  16h 28min JPY 16,960 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  14:40
  14:50
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  14:52
  14:58
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:03
  15:32
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  17:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  17:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  19:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  20:10
  21:06
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  21:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  21:53
  穴水
  火车站
  21:53
  07:08
 2. 2
  13:25 - 08:56
  19h 31min JPY 18,900 7 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  13:25
  13:35
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  13:37
  13:43
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:47
  14:14
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  14:22
  15:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  18:27
  金泽
  金沢
  火车站
  18:27
  18:33
  北铁金泽
  北鉄金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:36
  18:53
  内滩
  内灘
  火车站
  18:53
  18:55
  内滩站
  内灘駅
  公交车站
  19:19
  19:27
  医大病院(石川县)
  医大病院(石川県)
  公交车站
  19:33
  21:26
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  21:26
  21:29
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  07:15
  07:48
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  07:48
  08:56
 3. 3
  12:20 - 09:43
  21h 23min JPY 18,970 IC JPY 18,950 6 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  12:20
  12:30
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  12:32
  12:37
  广电宫岛口
  広電宮島口
  火车站
  timetable 时刻表
  12:45
  直达列车
  继续坐同一列车
  广电西广岛(己斐)
  広電西広島(己斐)
  火车站
  13:52
  广岛站
  広島駅〔広島電鉄〕
  火车站
  13:52
  14:04
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  14:11
  15:38
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:46
  18:27
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  18:27
  18:33
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  19:00
  21:26
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  21:26
  21:29
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  07:15
  07:48
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  09:32
  09:43
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  09:43
  09:43
 4. 4
  11:55 - 09:43
  21h 48min JPY 18,580 7 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  11:55
  12:05
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  12:07
  12:13
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:53
  姬路
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  14:12
  直达列车
  继续坐同一列车
  山科
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  17:21
  敦贺
  敦賀
  火车站
  timetable 时刻表
  17:25
  18:47
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  18:47
  18:53
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  19:00
  21:26
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  21:26
  21:29
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  07:15
  07:48
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  09:32
  09:43
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  09:43
  09:43
 5. 5
  10:45 - 20:20
  9h 35min JPY 211,910
  cancel cancel
zoom bar parts