มิยะจิมะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
06:36 10/19, 2021
cancel
 1. 1
  08:25 - 18:31
  10h 6min JPY 18,700 7 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  08:25
  08:35
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  08:37
  08:43
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:47
  09:15
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:22
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  金泽
  金沢
  火车站
  14:21
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  14:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  15:22
  穴水
  火车站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  15:25
  15:31
  此之木(穴水町)
  此の木(穴水町)
  公交车站
  15:51
  16:26
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  16:26
  16:29
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  16:50
  17:23
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  17:23
  18:31
 2. 2
  08:25 - 19:31
  11h 6min JPY 18,840 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  08:25
  08:35
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  08:37
  08:43
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:47
  09:15
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:22
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:20
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  13:20
  13:26
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  14:20
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  18:53
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 3. 3
  08:25 - 19:31
  11h 6min JPY 19,370 6 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  08:25
  08:35
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  08:37
  08:43
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:47
  09:15
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:22
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  金泽
  金沢
  火车站
  14:21
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  14:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  15:22
  穴水
  火车站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  16:17
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  18:53
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 4. 4
  07:30 - 19:31
  12h 1min JPY 19,110 IC JPY 19,090 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  07:30
  07:40
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  07:42
  07:47
  广电宫岛口
  広電宮島口
  火车站
  timetable 时刻表
  07:47
  直达列车
  继续坐同一列车
  广电西广岛(己斐)
  広電西広島(己斐)
  火车站
  09:01
  广岛站
  広島駅〔広島電鉄〕
  火车站
  09:01
  09:13
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  09:22
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:20
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  13:20
  13:26
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  14:20
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  18:53
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 5. 5
  06:36 - 16:13
  9h 37min JPY 211,910
  cancel cancel
zoom bar parts