มิยะจิมะ → ซึทาญ่า

出发时间:
15:39 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  16:40 - 23:02
  6h 22min JPY 16,910 3 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  16:40
  16:50
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  16:52
  16:58
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:00
  17:28
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  17:42
  19:58
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:17
  22:49
  高山
  火车站
  东口
  22:49
  23:02
 2. 2
  16:00 - 23:02
  7h 2min JPY 16,850 IC JPY 16,830 3 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  16:00
  16:10
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  16:12
  16:17
  广电宫岛口
  広電宮島口
  火车站
  timetable 时刻表
  16:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  广电西广岛(己斐)
  広電西広島(己斐)
  火车站
  17:30
  广岛站
  広島駅〔広島電鉄〕
  火车站
  17:30
  17:42
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  17:42
  19:58
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:17
  22:49
  高山
  火车站
  东口
  22:49
  23:02
 3. 3
  17:15 - 23:30
  6h 15min JPY 17,150 3 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  17:15
  17:25
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  17:27
  17:34
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:41
  18:10
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  18:22
  20:34
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  20:34
  20:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  20:45
  23:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  23:20
  23:30
 4. 4
  17:10 - 23:30
  6h 20min JPY 17,150 3 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  17:10
  17:20
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  17:22
  17:28
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:41
  18:10
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  18:22
  20:34
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  20:34
  20:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  20:45
  23:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  23:20
  23:30
 5. 5
  15:39 - 23:12
  7h 33min JPY 183,870
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  15:39
  23:12
zoom bar parts