มิยะจิมะ → ซึทาญ่า

出发时间:
04:18 08/13, 2022
cancel
 1. 1
  05:45 - 12:30
  6h 45min JPY 17,150 3 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  05:45
  05:55
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:03
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  06:33
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  06:44
  09:04
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  09:04
  09:12
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  09:45
  12:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  12:20
  12:30
 2. 2
  05:45 - 12:42
  6h 57min JPY 17,020 IC JPY 17,000 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  05:45
  05:55
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:04
  广电宫岛口
  広電宮島口
  火车站
  timetable 时刻表
  06:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  广电西广岛(己斐)
  広電西広島(己斐)
  火车站
  07:13
  广岛站
  広島駅〔広島電鉄〕
  火车站
  07:13
  07:25
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  07:30
  09:47
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:00
  10:19
  岐阜
  火车站
  長良口
  10:19
  10:24
  名铁岐阜巴士总站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公交车站
  Aのりば
  10:30
  12:32
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  12:32
  12:42
 3. 3
  05:45 - 12:44
  6h 59min JPY 17,250 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  05:45
  05:55
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:03
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  06:33
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  06:44
  09:04
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  09:04
  09:12
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  09:45
  12:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  12:20
  12:24
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  5番のりば
  12:40
  12:43
  古町并口
  古い町並口
  公交车站
  12:43
  12:44
 4. 4
  05:45 - 12:44
  6h 59min JPY 17,120 IC JPY 17,100 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  05:45
  05:55
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  05:57
  06:04
  广电宫岛口
  広電宮島口
  火车站
  timetable 时刻表
  06:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  广电西广岛(己斐)
  広電西広島(己斐)
  火车站
  07:13
  广岛站
  広島駅〔広島電鉄〕
  火车站
  07:13
  07:25
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  07:30
  09:47
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:00
  10:19
  岐阜
  火车站
  長良口
  10:19
  10:24
  名铁岐阜巴士总站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公交车站
  Aのりば
  10:30
  12:32
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  12:40
  12:43
  古町并口
  古い町並口
  公交车站
  12:43
  12:44
 5. 5
  04:18 - 11:49
  7h 31min JPY 218,350
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  04:18
  11:49
zoom bar parts