มิยะจิมะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
11:24 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  11:42 - 16:52
  5h 10min JPY 12,830 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  11:42
  11:52
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  11:54
  12:01
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:04
  12:32
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  12:42
  14:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  14:33
  14:52
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  15:01
  15:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  15:25
  16:52
 2. 2
  12:25 - 17:59
  5h 34min JPY 12,760 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  12:25
  12:35
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  12:37
  12:43
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:47
  13:14
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  13:22
  14:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:05
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  16:36
  长滨
  長浜
  火车站
  timetable 时刻表
  16:39
  16:54
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  16:54
  16:56
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  17:02
  17:18
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  17:18
  17:59
 3. 3
  11:55 - 17:59
  6h 4min JPY 12,760 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  11:55
  12:05
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  12:07
  12:13
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  14:22
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  14:35
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  16:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  16:25
  16:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  17:02
  17:18
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  17:18
  17:59
 4. 4
  11:42 - 17:59
  6h 17min JPY 12,760 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  11:42
  11:52
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  11:54
  12:01
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:04
  12:32
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  12:42
  14:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  14:37
  15:44
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:01
  16:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  16:25
  16:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  17:02
  17:18
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  17:18
  17:59
 5. 5
  11:24 - 17:13
  5h 49min JPY 140,830
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  11:24
  17:13
zoom bar parts