คินุกาวะอนเซ็น → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

出发时间:
03:26 10/19, 2021
cancel
 1. 1
  05:29 - 12:46
  7h 17min JPY 19,190 IC JPY 19,183 9 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  05:29
  05:51
  下今市
  火车站
  timetable 时刻表
  05:57
  06:43
  新栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  06:44
  06:47
  栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  07:06
  07:17
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:35
  08:16
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:39
  11:06
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:16
  11:44
  六甲道
  火车站
  北出口
  11:44
  11:47
  JR六甲道
  JR六甲道
  公交车站
  11:47
  12:08
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  12:08
  12:13
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:30
  六甲山上
  火车站
  12:30
  12:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  12:35
  12:46
  六甲有马缆车山顶站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公交车站
  12:46
  12:46
 2. 2
  05:29 - 13:06
  7h 37min JPY 17,030 IC JPY 17,025 8 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  05:29
  05:51
  下今市
  火车站
  timetable 时刻表
  05:57
  06:43
  新栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  06:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  栃木
  火车站
  07:20
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  08:41
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:51
  11:21
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:31
  11:59
  六甲道
  火车站
  北出口
  11:59
  12:02
  JR六甲道
  JR六甲道
  公交车站
  12:05
  12:26
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  12:26
  12:31
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  12:40
  12:50
  六甲山上
  火车站
  12:50
  12:52
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  12:55
  13:06
  六甲有马缆车山顶站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公交车站
  13:06
  13:06
 3. 3
  06:08 - 13:46
  7h 38min JPY 17,030 IC JPY 17,025 6 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  下今市
  火车站
  07:49
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:55
  09:06
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:39
  12:06
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:16
  12:44
  六甲道
  火车站
  北出口
  12:44
  12:47
  JR六甲道
  JR六甲道
  公交车站
  12:47
  13:08
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  13:08
  13:13
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  13:30
  六甲山上
  火车站
  13:30
  13:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  13:35
  13:46
  六甲有马缆车山顶站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公交车站
  13:46
  13:46
 4. 4
  06:08 - 13:46
  7h 38min JPY 17,030 IC JPY 17,025 8 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  下今市
  火车站
  07:49
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:02
  09:05
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  09:11
  09:20
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:30
  12:00
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:09
  12:28
  芦屋(JR)
  芦屋〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:30
  12:39
  六甲道
  火车站
  北出口
  12:39
  12:42
  JR六甲道
  JR六甲道
  公交车站
  12:44
  13:05
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  13:05
  13:10
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  13:30
  六甲山上
  火车站
  13:30
  13:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  13:35
  13:46
  六甲有马缆车山顶站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公交车站
  13:46
  13:46
 5. 5
  03:26 - 11:53
  8h 27min JPY 266,740
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  03:26
  11:53
zoom bar parts