คินุกาวะอนเซ็น → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
05:58 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  06:41 - 13:23
  6h 42min JPY 41,260 IC JPY 41,236 4 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:41
  08:49
  浅草
  火车站
  timetable 时刻表
  09:01
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:48
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  09:48
  09:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:40
  12:00
  广岛机场
  広島空港
  机场
  12:05
  12:08
  广岛机场(巴士)
  広島空港(バス)
  公交车站
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公交车站
  12:33
  12:40
  白市
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:09
  寺家
  火车站
  13:09
  13:23
 2. 2
  06:41 - 13:23
  6h 42min JPY 41,550 IC JPY 41,543 4 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:41
  08:36
  北千住
  火车站
  西口
  08:36
  08:40
  北千住站前
  北千住駅前
  公交车站
  西口4番のりば
  09:00
  09:53
  羽田机场第2航站楼(机场巴士)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  09:53
  09:58
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:40
  12:00
  广岛机场
  広島空港
  机场
  12:05
  12:08
  广岛机场(巴士)
  広島空港(バス)
  公交车站
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公交车站
  12:33
  12:40
  白市
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:09
  寺家
  火车站
  13:09
  13:23
 3. 3
  06:00 - 13:28
  7h 28min JPY 40,280 IC JPY 40,263 6 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  直达列车
  继续坐同一列车
  下今市
  火车站
  07:48
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:57
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  09:15
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:25
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:48
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  09:48
  09:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:40
  12:00
  广岛机场
  広島空港
  机场
  12:05
  12:08
  广岛机场(巴士)
  広島空港(バス)
  公交车站
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公交车站
  12:33
  12:40
  白市
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:06
  西条(广岛县)
  西条(広島県)
  火车站
  13:06
  13:09
  西条站
  西条駅(広島県)
  公交车站
  1番のりば
  13:18
  13:26
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  13:26
  13:28
 4. 4
  06:00 - 14:22
  8h 22min JPY 20,030 IC JPY 20,025 3 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  直达列车
  继续坐同一列车
  下今市
  火车站
  07:48
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:57
  09:05
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:30
  13:23
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  13:35
  14:08
  寺家
  火车站
  14:08
  14:22
 5. 5
  05:58 - 16:59
  11h 1min JPY 314,530
  cancel cancel
zoom bar parts