คามาคุระ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
13:19 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  14:16 - 17:43
  3h 27min JPY 10,080 2 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  14:16
  15:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  15:24
  17:19
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  17:27
  17:40
  直江津
  火车站
  南口
  17:40
  17:43
 2. 2
  14:08 - 17:43
  3h 35min JPY 9,870 2 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  14:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  大崎
  火车站
  15:41
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  17:19
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  17:27
  17:40
  直江津
  火车站
  南口
  17:40
  17:43
 3. 3
  13:38 - 17:45
  4h 7min JPY 8,780 4 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  13:38
  13:50
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  13:52
  14:28
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:40
  15:59
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  16:32
  六日町
  火车站
  timetable 时刻表
  16:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  17:42
  直江津
  火车站
  南口
  17:42
  17:45
 4. 4
  13:26 - 17:45
  4h 19min JPY 8,780 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  13:26
  14:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:40
  15:59
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  16:32
  六日町
  火车站
  timetable 时刻表
  16:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  17:42
  直江津
  火车站
  南口
  17:42
  17:45
 5. 5
  13:19 - 17:59
  4h 40min JPY 141,140
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  13:19
  17:59
zoom bar parts