คามาคุระ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出发时间:
09:09 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  09:12 - 14:09
  4h 57min JPY 7,120 4 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:12
  09:26
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  10:07
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:16
  11:04
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  11:19
  11:57
  中之条
  火车站
  11:57
  11:59
  中之条站
  中之条駅
  公交车站
  3番のりば
  12:25
  12:51
  高山温泉
  公交车站
  12:51
  14:09
 2. 2
  09:12 - 14:47
  5h 35min JPY 4,030 IC JPY 4,030 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:12
  09:50
  武藏小杉
  武蔵小杉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  大崎
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  11:58
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  12:02
  12:49
  沼田
  火车站
  12:49
  12:51
  沼田站(群马县)
  沼田駅(群馬県)
  公交车站
  2番のりば
  12:55
  13:25
  中山本宿
  公交车站
  13:25
  14:47
 3. 3
  09:12 - 14:47
  5h 35min JPY 4,030 IC JPY 4,030 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:12
  09:50
  武藏小杉
  武蔵小杉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  大崎
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  11:58
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  12:02
  12:49
  沼田
  火车站
  12:49
  12:54
  北清水町
  公交车站
  12:56
  13:25
  中山本宿
  公交车站
  13:25
  14:47
 4. 4
  09:12 - 14:47
  5h 35min JPY 4,030 IC JPY 4,030 4 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:12
  09:26
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  10:54
  桶川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:57
  11:58
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  12:02
  12:49
  沼田
  火车站
  12:49
  12:51
  沼田站(群马县)
  沼田駅(群馬県)
  公交车站
  2番のりば
  12:55
  13:25
  中山本宿
  公交车站
  13:25
  14:47
 5. 5
  09:09 - 11:59
  2h 50min JPY 74,530
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  09:09
  11:59
zoom bar parts