คามาคุระ → ฟุกุจุยะ

出发时间:
14:59 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  16:51 - 21:35
  4h 44min JPY 2,210 IC JPY 2,202 4 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  16:51
  17:03
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  17:05
  17:41
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  17:45
  18:06
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  18:13
  19:12
  栃木
  火车站
  北口
  19:12
  19:15
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  19:20
  20:10
  星野御岳山入口
  星野御嶽山入口
  公交车站
  20:10
  21:35
 2. 2
  16:38 - 21:35
  4h 57min JPY 2,660 IC JPY 2,651 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  16:38
  16:50
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  16:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  18:34
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  18:38
  19:15
  栃木
  火车站
  北口
  19:15
  19:18
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  19:20
  20:10
  星野御岳山入口
  星野御嶽山入口
  公交车站
  20:10
  21:35
 3. 3
  16:14 - 21:35
  5h 21min JPY 2,840 IC JPY 2,840 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  16:14
  16:38
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  16:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  18:48
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  19:01
  19:11
  栃木
  火车站
  北口
  19:11
  19:14
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  19:20
  20:10
  星野御岳山入口
  星野御嶽山入口
  公交车站
  20:10
  21:35
 4. 4
  16:08 - 21:35
  5h 27min JPY 2,840 IC JPY 2,840 2 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  16:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  大崎
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  18:22
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:30
  18:41
  栃木
  火车站
  北口
  18:41
  18:44
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  19:20
  20:10
  星野御岳山入口
  星野御嶽山入口
  公交车站
  20:10
  21:35
 5. 5
  14:59 - 17:51
  2h 52min JPY 70,860
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  14:59
  17:51
zoom bar parts