โอคายาม่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
08:17 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  09:58 - 18:31
  8h 33min JPY 15,770 5 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  09:58
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  金泽
  金沢
  火车站
  14:21
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  14:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  15:22
  穴水
  火车站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  15:25
  15:31
  此之木(穴水町)
  此の木(穴水町)
  公交车站
  15:51
  16:26
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  16:26
  16:29
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  16:50
  17:23
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  17:23
  18:31
 2. 2
  09:58 - 19:31
  9h 33min JPY 15,580 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  09:58
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:20
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  13:20
  13:26
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  14:20
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  18:53
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 3. 3
  09:58 - 19:31
  9h 33min JPY 16,440 4 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  09:58
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  金泽
  金沢
  火车站
  14:21
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  14:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  15:22
  穴水
  火车站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  16:17
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  18:53
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 4. 4
  08:25 - 19:31
  11h 6min JPY 15,580 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:25
  10:02
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:20
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  13:20
  13:26
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  14:20
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  18:53
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 5. 5
  08:17 - 16:01
  7h 44min JPY 190,090
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  08:17
  16:01
zoom bar parts