โอคายาม่า → โคมาจิโนะยะคาตะ

出发时间:
06:02 05/20, 2022
cancel
 1. 1
  06:05 - 11:49
  5h 44min JPY 37,640 IC JPY 37,634 4 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  西口
  06:05
  06:10
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  21番のりば
  06:10
  06:40
  冈山桃太郎机场
  岡山桃太郎空港
  公交车站
  06:40
  06:42
  冈山机场
  岡山空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:15
  08:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  08:30
  08:40
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:42
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:06
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:15
  10:15
  土浦
  火车站
  西口
  10:15
  10:18
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  10:35
  10:57
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  10:57
  11:49
 2. 2
  06:42 - 13:04
  6h 22min JPY 17,760 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  09:49
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:17
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  11:45
  土浦
  火车站
  西口
  11:45
  11:48
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  11:50
  12:12
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  12:12
  13:04
 3. 3
  07:06 - 13:24
  6h 18min JPY 17,760 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:06
  10:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:46
  12:03
  土浦
  火车站
  西口
  12:03
  12:06
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  12:10
  12:32
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  12:32
  13:24
 4. 4
  08:58 - 14:34
  5h 36min JPY 17,760 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:58
  12:08
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  12:15
  13:11
  土浦
  火车站
  西口
  13:11
  13:14
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  13:20
  13:42
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  13:42
  14:34
 5. 5
  06:02 - 14:55
  8h 53min JPY 248,640
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  06:02
  14:55
zoom bar parts