โอคายาม่า → ฮาเอโนะซากิ

出发时间:
17:27 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  18:08 - 22:06
  3h 58min JPY 15,220 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:08
  20:10
  新鸟栖
  新鳥栖
  火车站
  timetable 时刻表
  20:22
  20:46
  肥前山口
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  21:41
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  21:48
  21:53
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  火车站
  西口
  21:53
  22:06
 2. 2
  18:08 - 22:13
  4h 5min JPY 15,220 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:08
  20:10
  新鸟栖
  新鳥栖
  火车站
  timetable 时刻表
  20:22
  20:46
  肥前山口
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  21:41
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  22:06
  22:13
  南风崎
  南風崎
  火车站
  22:13
  22:13
 3. 3
  18:00 - 22:13
  4h 13min JPY 14,780 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:00
  19:47
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  19:55
  20:46
  肥前山口
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  21:41
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  22:06
  22:13
  南风崎
  南風崎
  火车站
  22:13
  22:13
 4. 4
  17:36 - 22:13
  4h 37min JPY 15,190 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  17:36
  19:19
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  19:33
  21:19
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  22:06
  22:13
  南风崎
  南風崎
  火车站
  22:13
  22:13
 5. 5
  17:27 - 23:57
  6h 30min JPY 185,930
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  17:27
  23:57
zoom bar parts