โยโกฮาม่า → หอชมวิวฮามะนาสุ

出发时间:
05:49 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  06:29 - 11:56
  5h 27min JPY 32,320 IC JPY 32,314 4 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  06:29
  06:42
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  06:45
  06:56
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  06:56
  06:58
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:45
  08:50
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  08:55
  08:58
  秋田空港(バス)
  公交车站
  09:05
  09:45
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  09:45
  09:49
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  10:12
  11:26
  柳町新道
  公交车站
  11:26
  11:56
 2. 2
  06:25 - 11:56
  5h 31min JPY 32,320 IC JPY 32,314 3 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  06:52
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  06:52
  06:54
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:45
  08:50
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  08:55
  08:58
  秋田空港(バス)
  公交车站
  09:05
  09:45
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  09:45
  09:49
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  10:12
  11:26
  柳町新道
  公交车站
  11:26
  11:56
 3. 3
  07:51 - 12:41
  4h 50min JPY 32,580 IC JPY 32,574 5 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  07:51
  08:07
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  08:19
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  08:19
  08:21
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:05
  大馆能代机场
  大館能代空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:20
  10:40
  鹰之巢
  鷹ノ巣
  火车站
  timetable 时刻表
  10:55
  11:21
  东能代
  東能代
  火车站
  timetable 时刻表
  11:54
  11:59
  能代
  火车站
  11:59
  12:41
 4. 4
  05:53 - 12:41
  6h 48min JPY 10,670 2 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  05:53
  06:19
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:32
  10:24
  秋田
  火车站
  timetable 时刻表
  10:50
  11:59
  能代
  火车站
  11:59
  12:41
 5. 5
  05:49 - 14:20
  8h 31min JPY 274,960
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  05:49
  14:20
zoom bar parts