โยโกฮาม่า → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
02:12 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  04:47 - 08:08
  3h 21min JPY 2,530 IC JPY 2,530 4 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  04:47
  04:49
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  timetable 时刻表
  04:54
  05:49
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  06:04
  06:11
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  07:39
  酒折
  火车站
  07:39
  07:41
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  07:51
  07:53
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  07:53
  08:08
 2. 2
  04:21 - 08:08
  3h 47min JPY 2,530 IC JPY 2,530 4 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  04:21
  04:24
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  timetable 时刻表
  04:54
  05:49
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  06:04
  06:11
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  07:39
  酒折
  火车站
  07:39
  07:41
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  07:51
  07:53
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  07:53
  08:08
 3. 3
  04:47 - 08:10
  3h 23min JPY 2,310 IC JPY 2,310 3 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  04:47
  04:49
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  timetable 时刻表
  04:54
  05:49
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  06:04
  06:11
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  07:39
  酒折
  火车站
  07:39
  08:10
 4. 4
  04:21 - 08:15
  3h 54min JPY 2,530 IC JPY 2,530 4 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  04:21
  04:34
  川崎
  火车站
  timetable 时刻表
  04:49
  05:44
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  05:53
  06:11
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  07:39
  酒折
  火车站
  07:39
  07:41
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  07:58
  08:00
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  08:00
  08:15
 5. 5
  02:12 - 03:57
  1h 45min JPY 62,210
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  02:12
  03:57
zoom bar parts