โยโกฮาม่า → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
15:58 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  16:05 - 19:19
  3h 14min JPY 2,310 IC JPY 2,310 1 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  16:05
  直达列车
  继续坐同一列车
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  17:04
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  17:08
  18:48
  酒折
  火车站
  18:48
  19:19
 2. 2
  16:16 - 19:22
  3h 6min JPY 2,920 IC JPY 2,911 2 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  16:16
  直达列车
  继续坐同一列车
  大崎
  火车站
  16:49
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  16:49
  16:54
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  17:05
  18:55
  石和
  公交车站
  18:55
  18:58
  石和八幡宫
  石和八幡宮
  公交车站
  19:01
  19:07
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  19:07
  19:22
 3. 3
  16:05 - 19:28
  3h 23min JPY 2,560 IC JPY 2,560 2 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  16:05
  直达列车
  继续坐同一列车
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  17:04
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  17:08
  18:44
  石和温泉
  火车站
  南口
  18:44
  18:46
  石和温泉站
  石和温泉駅
  公交车站
  19:01
  19:13
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  19:13
  19:28
 4. 4
  15:58 - 19:28
  3h 30min JPY 2,560 IC JPY 2,560 3 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  15:58
  16:01
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  timetable 时刻表
  16:08
  17:04
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  17:08
  18:44
  石和温泉
  火车站
  南口
  18:44
  18:46
  石和温泉站
  石和温泉駅
  公交车站
  19:01
  19:13
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  19:13
  19:28
 5. 5
  15:58 - 17:49
  1h 51min JPY 52,410
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  15:58
  17:49
zoom bar parts