สนามบินฮาเนดะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
20:53 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  21:00 - 06:00
  9h 0min JPY 37,870 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  22:45
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  22:50
  22:52
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  23:00
  23:28
  八幡IC
  八幡インターチェンジ
  公交车站
  23:59
  00:17
  直方
  直方(バス)
  公交车站
  00:17
  00:25
  直方
  火车站
  正面口
  timetable 时刻表
  05:10
  05:30
  饭冢
  飯塚
  火车站
  05:30
  06:00
 2. 2
  21:00 - 06:00
  9h 0min JPY 38,880 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  22:45
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  22:50
  22:52
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  4番のりば
  22:55
  23:28
  直方PA
  直方PA
  公交车站
  23:28
  23:42
  筑前植木
  火车站
  timetable 时刻表
  00:03
  00:08
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  05:10
  05:30
  饭冢
  飯塚
  火车站
  05:30
  06:00
 3. 3
  21:00 - 06:05
  9h 5min JPY 38,070 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  22:45
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  22:50
  22:52
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  23:00
  23:28
  八幡IC
  八幡インターチェンジ
  公交车站
  23:59
  00:17
  直方
  直方(バス)
  公交车站
  00:17
  00:25
  直方
  火车站
  正面口
  timetable 时刻表
  05:10
  05:27
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  05:27
  05:31
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  05:50
  06:01
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  06:01
  06:05
 4. 4
  21:00 - 06:05
  9h 5min JPY 39,100 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  22:45
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  22:50
  22:52
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  4番のりば
  22:55
  23:28
  直方PA
  直方PA
  公交车站
  23:28
  23:42
  筑前植木
  火车站
  timetable 时刻表
  00:03
  00:08
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  05:10
  05:27
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  05:27
  05:31
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  05:50
  06:01
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  06:01
  06:05
 5. 5
  20:53 - 09:24
  12h 31min JPY 389,480
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  20:53
  09:24
zoom bar parts