อุโนะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
20:05 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  21:29 - 12:46
  15h 17min JPY 17,330 5 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  茶屋町
  火车站
  22:19
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  22:19
  22:24
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  22:40
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:05
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 2. 2
  21:29 - 13:01
  15h 32min JPY 17,850 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  茶屋町
  火车站
  22:19
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  22:19
  22:24
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  22:40
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:05
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  11:07
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  12:23
  13:01
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:01
  13:01
 3. 3
  21:29 - 13:58
  16h 29min JPY 17,500 6 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  茶屋町
  火车站
  22:19
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  22:19
  22:24
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  22:40
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:10
  金泽
  金沢
  火车站
  金沢港口(西口)
  timetable 时刻表
  07:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  津幡
  火车站
  09:19
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  10:32
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  11:19
  穴水
  火车站
  11:19
  11:22
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  11:25
  12:00
  市立轮岛病院
  市立輪島病院
  公交车站
  12:20
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  13:47
  13:58
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:58
  13:58
 4. 4
  20:42 - 13:58
  17h 16min JPY 17,010 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  20:42
  20:46
  宇野站前
  宇野駅前
  公交车站
  1番のりば
  20:46
  21:38
  冈山站(东口)
  岡山駅〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  21:38
  21:44
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  22:40
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:05
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  09:25
  11:39
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  11:39
  11:42
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  12:25
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  13:47
  13:58
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:58
  13:58
 5. 5
  20:05 - 04:16
  8h 11min JPY 193,460
  cancel cancel
zoom bar parts